تربیت جنسی کودک - نوجوان(استفاده برای عموم)

کد بلاگ : #395
تاریخ انتشار : شنبه, 4 آبان 1392 15:59
این لوح فشرده صوتی به کارشناسی سرکار خانم فاطمه نیک پرور ( روانشناس و سکسولوژیست ) با موضوع " تربیت جنسی کودک - نوجوان" به منظور استفاده و آموزش عموم و کارشناسان  در مرکز مشاوره رها تهیه و تدوین شده است.