زوج درمانی تلفیقی( سیستمی/ شناختی-رفتاری)

کد بلاگ : #408
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 15 آبان 1392 14:28
لوح فشرده صوتی شامل آموزش  زوج درمانی تلفیقی

مدرس: خانم دکتر شهربانو قهاری ( روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه)