سلامت جنسی زوجین(استفاده برای عموم)

کد بلاگ : #410
تاریخ انتشار : شنبه, 18 آبان 1392 14:47
این لوح فشرده صوتی به کارشناسی خانم فاطمه  نیک پرور جهت معرفی و آموزش موضوعی سلامت جنسی زوجین و اختلالات جنسی زوجین در مرکز مشاوره رها آماده شده است و جهت استفاده همکاران و سایرین موجود می باشد.