رابطه مادر و فرزند، دلبستگی اولیه(استفاده برای عموم)

کد بلاگ : #411
تاریخ انتشار : شنبه, 18 آبان 1392 14:50
این لوح فشرده صوتی به کارشناسی خانم دکتر ژاله افشاری منفرد به معرفی موضوع دلبستگی اولیه مادر و فرزند جهت معرفی و آموزش به همکاران و سایرین در مرکز مشاوره رها آماده شده و موجود می باشد.