بدبینی در همسران(استفاده برای عموم)

کد بلاگ : #412
تاریخ انتشار : شنبه, 18 آبان 1392 14:53
این لوح فشرده صوتی به کارشناسی خانم دکتر ژاله افشاری منفرد جهت معرفی و آموزشی موضوع  بدبینی در همسران در مرکز مشاوره رها آماده شده و جهت استفاده همکاران و عموم موجود می باشد.