روانشناسی عشق(استفاده برای عموم)

کد بلاگ : #416
تاریخ انتشار : شنبه, 18 آبان 1392 14:58
این لوح فشرده صوتی به کارشناسی خانم دکتر ژاله افشاری منفرد  جهت معرفی موضوع عشق در مرکز رها آماده شده و جهت استفاده همکاران و عموم موجود می باشد.