اختلالات یادگیری در کودکان(استفاده برای عموم)

کد بلاگ : #422
تاریخ انتشار : شنبه, 25 آبان 1392 13:55
این لوح فشرده صوتی به کارشناسی خانم مهدیه روشن بین روانشناس کودک و به منظور استفاده و آموزش به معرفی موضوع اختلالات یادگیری در کودکان برای کارشناسان و عموم د ر مرکز مشاوره رها تهیه و تدوین شده است.