کارگاه آموزشی " اورژانس های درمانی در کار با قربانیان همسر آزاری"

کد بلاگ : #425
تاریخ انتشار : یکشنبه, 26 آبان 1392 11:56
دوشنبه 4 آذر 1392

به مناسبت روز جهانی امحاء خشونت علیه زنان


مرکز مشاوره رها برگزار میکند


کارگاه آموزشی " اورژانس های درمانی در کار با قربانیان همسر آزاری"

مدرسان :

   
دکتر امیر حسین جلالی ( عضو هیئت علمی انستیتو روانپزشکی تهران)


   
دکتر مریم رسولیان) روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

   
دکتر شبنم نوحه سرا )روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

   
دکتر سید مهدی صابری) هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی(

   
سید حسن موسوی چلک ) رئیس انجمن مددکاری ایران(


زمان :دوشنبه 4 آذر 1392

ساعت: 8 الی 12