بررسی موارد کودک آزاری جنسی (SCA) در تهران

کد بلاگ : #438
تاریخ انتشار : دوشنبه, 18 آذر 1392 16:45


بررسی موارد کودک آزاری جنسی (
SCA)  در تهران

 

خلاصه:

این بررسی با استفاده از یادداشت­های موجود در پرونده­های سازمان پزشکی قانونی کشور انجام شد. ناحیه مورد بررسی کل تهران بزرگ بود. مطالعه از نوع توصیفی بوده و موضوعاتی که تحت بررسی قرار گرفت شامل:

1- تعداد مراجعین سازمان پزشکی قانونی جهت بررسی کودک آزاری جنسی، که از طرف ارگان­های دولتی یا شکایت شخصی مراجعه نموده بودند،

2- بررسی شیوع سنی S.C.A(Sexual Child Abuse)  در سه گروه سنی: 5-0 سال، 10-6 سال و 15-11 سال.

3- بررسی  S.C.A در مناطق مختلف تهران و حومه،

4- بررسی شیوع   S.C.A در دوگروه دختران وپسران،

5- بررسی تعداد دفعات انجام تجاوز جنسی و فاصله زمانی مراجعه به مراجع قانونی از زمان قوع تجاوز،

6- بررسی شایع­ترین محل آسیب در پرده بکارت در مقاربت از راه واژن و همچنین نوع ضایعه مقعدی در مقاربت از راه مقعد در کودکان،

7- بررسی ارتباط  S.C.A با فصول سال،

8- درصد مرگ و میر.

بر طبق آمار بدست آمده در جمع 325 مورد مراجعه به سازمان پزشکی قانونی (واحد تهران) داشتیم که بر حسب جمعیت زیر 15 سال تهران شیوع برابر با 06/0%  و بروزی برابر با  04/0%  نشان می­دهد. از نظر شیوع جنسی هم در موارد مراجعه و هم آنها که تجاوز به آنها ثابت شده است، تعداد دختران 7/2 برابر بیش از پسران بوده است.

حداکثر شیوع سنی در پسران بین 10-6 سال و در دختران 15-10 سال بوده است. معمولاً دختران پس از چندین بار مورد تجاوز واقع شدن و با فاصله طولانی از اولین وقوع به مراجع قانونی مراجعه نموده­اند؛ در حالی که پسران اکثراً پس از یکبار مورد تجاوز واقع شدن مورد را نسبتاً سریع به مراجع ذیربط اطلاع می­دهند. در نواحی که تراکم جمعیت بیشتر و وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین­تری دارند شیوع S.C.A بیشتر است.

شایع­ترین محل آسیب پرده بکارت بر اثر مقاربت از راه واژن ناحیه تحتانی است. شایع­ترین قسمت ساعت 6 است اما مقاربت مقعدی، ضایعه شدیدتری در کودکان باقی گذاشته که به صورت خونریزی منتشر همراه با کبودی می­باشد. اما در ضایعات موضعی، دو قطب فوقانی وتحتانی حداکثر آسیب را می­بینند و به سایر نواحی آسیب کمتری وارد می­شود. در مورد دختران با توجه به مزمن بودن حادثه ارتباطی بین زمان مراجعه و فصول سال وجود ندارداما در پسران به وضوح در فصل بهار بیشتر است. در جمع این حادثه 7/2% مرگ و میر داشته که نسبت مرگ و میر در پسران به جمعیت درگیر2/5%  و در دختران به کل جمعیت 7/1%   بوده است. در ضمن در پسران باکاهش سن مراجعه (زیر 5 سال) مرگ و میر افزایش می­یابد. 79% ازموارد مرگ و میر به علت قتل بوده است.

به طور خلاصه: 06/0%  از کودکان ما به دلیل آزاررسانی جنسی به مراجع قانونی مراجعه می­نمایند. قربانیان دختر 7/2 برابر پسران هستند. حادثه در دختران به طور مزمن­تر ایجاد شده و مرگ و میر کمتری نسبت به پسران دارد.

 

نوشته: دکتر حسن توفیقی (دانشیار و مدیر گروه پزشکی قانونی و طب کار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

دکتر مهسا هوشدار.

 

منبع: www.ensani.ir