راه هایی برای بهتر شدن روابط درون خانواده در دوران بیماری کرونا

کد بلاگ : #758
تاریخ انتشار : سه شنبه, 26 فروردین 1399 13:24

راه هایی برای بهتر شدن روابط درون خانواده در دوران بیماری کرونا

 

1- حفظ ساختار زمانبندی

زمان صبحانه خوردن و انجام روال روزمره به صورتی باشد که گویا سر کار می رویم٬ بعد از میل صبحانه هر یک از اعضا به فعالیتی که برایش ارزشمند و در اولویت است بپردازد و همچنین در انتهای روز خوابتان را تنظیم نمایید و تا دیر وقت بیدار نمانید.

 

۲- تقسیم وظایف در منزل٬ به طوری که همه ی کار های منزل بر دوش یک نفر نباشد و همه اعضای خانواده در انجام امور منزل مثل ظرف شستن٬ غذا پختن و .... مشارکت داشته باشند.

 

۳- داشتن برنامه مشخصی برای تماشای تلویزیون و مختص نبودن تلویزیون به یک نفر

اگر پدر خانواده یک ساعت تلویزیون تماشا می کند٬ مادر خانواده و فرزند خانواده هم به طور مجزا هر یک٬ یک ساعت تلویزیون نگاه کنند.

 

۴- به دلیل اینکه در این روزها اعضای خانواده بیشتر از اوقات دیگر در کنار هم هستند بهتر هست نوع٬ لحن و واژه هایی که برای صحبت کردن انتخاب می کنند حاکی از احترام باشد و نه بی احترامی٬ سرزنش یا دستوری.

 

و در پایان خانواده هایی که دارای فرزند کوچک می باشند و یا عضوی که در خانواده اضطراب دارد برای سلامت روان این عزیزان پیگیر اخبار کرونا نباشید.