• مرکز مشاوره رها:88971606

  • در زندگی هیچ چیز با ارزش‌تر از آن نیست که با قلب خود در آرامش باشیم.

  • هر روز بهترینی باش که می‌توانی باشی.

  • آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویا‌هایشان را باور دارند.

  • اولین رمز موفقیت، خودباوری است.

  • همه چیز با انتخاب شروع می شود.

حسن تقوی

: #626
تاریخ انتشار : یکشنبه, 12 آذر 1396 17:18
تعداد بازدید : 1905
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
حسن تقوی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

 

 

      اطلاعات شخصی                                                                        

نام و  نام خانوادگی: سید حسن تقوی

کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه تهران-دانشجو دکترا  دانشگاه کیف اوکراین-مدرس دانشگاه

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره 1007

کارشناس رسمی مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

*آدرس پست الکترونیکی: htaghavi@ut.ac.ir

 

·       سوابق تحصیلی

 

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی- گرایش

دانشگاه محل تحصیل

شهر محل تحصیل

کشور محل تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

دکترا

روانشناسی

تاراس شفچنکو

کیف

اوکراین

دفاع از رساله

کارشناسی ارشد

 

روانشناسی  

دانشگاه تهران

تهران

ایران

81/4/17

کارشناسی

 

روانشناسی عمومی

 دانشگاه گیلان

رشت

ایران

78/12/15

 

 

·        موقعیت‌‌های شغلی و حرفه‌ای

 

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی

مؤسسه محل تدریس

نوع درس

عنوان درس

سال تدریس

دانشگاه تهران

 

عملی تئوری

مهارتهای زندگی

از سال 84 تا هم اکنون

دانشگاه صنعتی  امیرکبیر

 

عملی تئوری

مهارتهای زندگی

از سال 91 تا کنون

دانشگاه هنر

 

عملی تئوری

مهارتهای زندگی

از سال 89 تا کنون

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

عملی تئوری

مهارتهای زندگی

از سال 90 تا 94

دانشگاه پیام نور

واحد کرج

تئوری

متون تخصصی

آسیب شناسی روانی

روان شناسی عمومی

روانشناسی رشد

86-87 سال تحصیلی

86-88 سال تحصیلی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

واحد 47

تئوری

متون تخصصی زبان  

زبان عمومی

86-87سال تحصیلی

87-88 سال تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج)

بیمارستان بقیه ا..- دپارتمان اعصاب و روان -

 

عملی

آزمونهای روانی

81-80

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج)

 

تئوری

رواندرمانی

81-80

آموزش و پرورش منطقه 16 تهران

دبیرستان توحید 2

تئوری

برنامه ریزی شغلی- حرفه ای

79-80

 

ب) سابقه ارائه خدمات حرفه‌ای

 

نوع خدمت حرفه‌ای

مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات

تاریخ ارائه خدمات

از

لغایت

ارایه خدمات رواندرمانی فردی

 

بیمارستان بقیه ا..(عج)-بخش روانپزشکی

1381/8/1

82/11/1

ارایه خدمات مشاوره تلفنی

سازمان بهزیستی شهرستان تهران

(صدای مشاور)

82/6/1

85/6/31

ارایه خدمات مشاوره تلفنی

 

دانشگاه تهران

84/8/1

86/2/1

ارایه خدمات مشاوره فردی

 

مرکز مشاوره پرند

88/12/20

هم اکنون

ارایه خدمات مشاوره فردی

کلینیک توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت-مرکز مشاوره رها

82/9/1

هم اکنون

ارایه خدمات مشاوره فردی

 

 مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر

90/7/1

هم اکنون

ارایه خدمات مشاوره فردی

 

 مرکز مشاوره  دانشگاه تهران

84/1/1

هم اکنون

ج) سابقه موقعیت‌‌ها و پست‌های اجرایی

 

سمت

نوع وظایف محوله

مکان فعالیت

نام، رتبه علمی و رشته تحصیلی مسئول مافوق

تاریخ

از

لغایت

مسئول  مرکزمشاوره

  دانشگاه تهران

شعبه کوی پسران

نظارت بر روند علمی و اجرایی فعالیتهای  مرکزمشاوره

کوی دانشگاه تهران-مرکز مشاوره

حمید پیروی کارشناس ارشد روانشناسی

84/7/1

هم اکنون

مسئول مشاور ه تلفنی دانشگاه تهران

نظارت بر روند علمی و اجرایی فعالیتهای مشاوره تلفنی

مرکزمشاوره دانشگاه تهران 

حمید پیروی – کارشناس ارشد روانشناسی

84/8/1

86/2/1

سرپرست علمی

دبیرخانه همایش کشوری

 

نظارت بر روند  اجرایی فعالیتهای کمیسیونهای تخصصی همایش

مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

دکتر شیوا خلیلی- استادیار- روانشناس بالینی

83/2/31

84/2/31

کارشناس دایره برنامه ریزی

برنامه ریزی کمی و کیفی ویژه مراکز مشاوره ناجا

اداره کل مشاوره و مددکاری ناجا

دکتر سید محمود میرزمانی-دانشیار-روانشناس بالینی

82/5/1

83/5/1


 

·        شرکت در دوره‌های مختلف (آموزشی، پژوهشی و اجرایی)- مرتبط با رشته تخصصی

نام دوره

 

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

اولین کارگاه آموزشی صدای مشاور:ناکنش وریهای جنسی

 

مرکز اجتماع درمان مدار هجرت-بهزیستی تهران

82/8/8

دومین دوره کارگاههای آموزشی صدای مشاور:

قوانین مدنی خانواده

بهزیستی استان تهران

82/9/2

دومین دوره کارگاههای آموزشی صدای مشاور:

هم وابستگی

بهزیستی استان تهران

82/9/2

سومین دوره کارگاههای آموزشی صدای مشاور:

اعتیاد در کودکان و نوجوانان

بهزیستی استان تهران

82/10/9

سومین دوره کارگاههای آموزشی صدای مشاور:

هوش هیجانی و سنجش آن

بهزیستی استان تهران

82/10/9

چهارمین دوره کارگاههای آموزشی صدای مشاور:

چرخه زندگی و بحران  گذار

بهزیستی استان تهران

82/11/8

چهارمین دوره کارگاههای آموزشی صدای مشاور:

واقعیت درمانی

بهزیستی استان تهران

82/11/8

کارگاه آموزشی مقدمات مشاوره تلفنی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

4 الی 6 شهریور 82

 کارگاه آموزشی خشونت در خانواده, مداخله درمانی

 

کلینیک توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

بهار83

 

کارگاه آموزشی روش صحیح گوش دادن

کلینیک توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

بهار83

 

کارگاه آموزشی سو استفاده جنسی- مداخله درمانی

کلینیک توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت

بهار83

کارگاه آموزشی هم وابستگی

 

مرکز جامع خدمات مشاوره

83/4/14

کارگاه آموزشی مشاوره تلفنی پیشرفته

 

سازمان بهزیستی کشور

24 الی 26 آذر 83

کارگاه آموزشی مداخله در بحران زلزله

 

 

انستیتو روانپزشکی تهران

83/5/27

کارگاه آموزشی روشهای صحیح مطالعه و برنامه ریزی درسی

 

 

 

 

 

 

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

84/11/16

نام دوره

سازمان برگزارکننده

 

تاریخ برگزاری

کارگاه آموزشی رویکرد معنویت در مشاوره و رواندرمانی

 دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران

 

84/4/16

کارگاه آموزشی پیشگیری و مداخله در بحران خودکشی

 

دانشگاه سمنان-مرکز مشاوره

 

18 الی 19 آبان 84

کارگاه آموزشی روشهای آموزش مهارتهای زندگی به دانشجویان

 

دانشگاه تهران

9 الی 12 مرداد84

کارگاه آموزشی پیش از ازدواج

 

دانشگاه تهران

24 الی 26 مرداد84

مداخله اولیه در مسمومیتهای دارویی

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

سازمان بهزیستی کشور

85/5/5

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی-مدیریت زمان و غلبه بر اهمالکاری

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

87/12/12

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی-ارتباط بین فردی موثر

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

87/12/13

کارگاه آموزشی شناخت و پیشگیری از اعتیاد در محیطهای دانشگاهی

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

88/6/9

کارگاه آموزش مربیگری مهارتهای زندگی(TOT)

دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

سازمان بهزیستی کشور

88/7/25

کارگاه آموزشی مشاوره تلفنی و کاربرد آن در پیشگیری از اعتیاد

 دفتر مقابله با جرم و اعتیاد سازمان ملل متحد

سازمان بهزیستی کشور

 

آبان ماه88

آموزش روابط و مشکلات زناشویی در زوجین

 

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

مرداد 93

کاربرد طرحواره درمانی در مشاوره خانواده و زوج

 

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

مرداد 93

راهنمای گام به گام درمان اختلالات خلقی و مشکلات شایع خلقی دانشجویان

مرکز مشاوره دانشگاه  شهید بهشتی

شهریور 94

 


 

·        شرکت در دوره‌های مختلف آموزشی( مرتبط با رشته تخصصی)- دارای امتیاز بازآموزی

نام دوره

سازمان برگزار کننده

 

امتیاز بازآموزی

تاریخ برگزاری

کارگاه آموزشی بازآموزی و درمان اختلالات روانی

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

سازمان بهزیستی کشور

15 امتیاز

20 الی 22 خرداد85

پیشگیری اجتماع محور از آسیب های روانی اجتماعی

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

سازمان بهزیستی کشور

6 امتیاز

24 الی 25 مرداد85

تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

 

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

3 امتیاز

85/9/25

 

مهارتهای تخصصی مشاوره تلفنی

دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

3 امتیاز

85/12/3

کارگاه آموزشی مربیگری  مهارتهای زندگی (|TOT)

 

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

سازمان بهزیستی کشور

10 امتیاز

86/6/21

کارگاه آموزشی تحلیل انتقال و مقاومت در جریان درمان

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

مرکز مشاوره رها

 

2 امتیاز

86/6/27

کارگاه آموزشی

 تشخیص و مصاحبه بالینی

دانشگاه هنر

 دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

4 امتیاز

7 الی 8 اسفند 86

کارگاه آموزشی ارتقای  بهداشت روانی در خوابگاهها(ویژه کارشناسان مراکز مشاوره منطقه 1 وزارت علوم)

 

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف

4 امتیاز

8و 9 دی 87

کارگاه آموزشی مداخلات اولیه در اقدام به خودکشی برای مشاوران امدادگران و مربیان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

انستیتو روانپزشکی تهران

 

1 امتیاز

87/12/4

کارگاه آموزشی برنامه های پیشگیری از خود کشی در ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

انستیتو روانپزشکی تهران

 

1 امتیاز

87/12/5

کارگاه آموزشی ارتقای بهداشت روان دانشجویان با رویکرد اجتماع محور

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

 

13و 14 /89/2

 


 

·      انتشارات

الف) کتب منتشرشده

همکار/ همکاران

عنوان کتاب

نوع کار (ترجمه، تألیف، گردآوری، ویرایش)

ناشر

شهر و کشور محل نشر

سال چاپ

دکتر غلامرضا کرمی

سید حسن تقوی

زهرا فاخر

آموزش و راهنمایی

ویژه خانواده بیماران روانی

تاًلیف

موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور

تهران-ایران

1383

سید حسن تقوی

بروشور-قاطعیت ورزی

تالیف

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

1385

سید حسن تقوی

بروشور-روشهای مطالعه موثر

تالیف

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

1388

سید حسن تقوی

بروشور-اضطراب امتحان

تالیف

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

1389

 

ب) مقالات منتشرشده

 

نویسنده‌(گان)

عنوان مقاله

نام نشریه

شماره

صفحه

سال چاپ

سید حسن تقوی

دکتر علی اصغر احمدی

 

تاًثیر اشتغال مادران بر عملکرد  رفتاری و آموزشی فرزندان

پژوهش زنان

(علمی-پژوهشی)

5

105

1382

سید حسن تقوی

علی احمدی ازغندی-

 

اعتباریابی و رواسازی سیاهه ویژگیهای هوش هیجانی

فصلنامه روانشناسان ایرانی

(علمی-پژوهشی)

10

 

زمستان 1385

 

سید حسن تقوی

 

دانشجویان خوابگاهی و استرس فارغ التحصیلی

گاهنامه فرهنگی –اجتماعی و دانشجویی صبا

1

 

خرداد88

سید حسن تقوی

 

 

رویارویی با مسائل دانشگاه

گاهنامه فرهنگی –اجتماعی و دانشجویی صبا

2

 

مهر 88

سید حسن تقوی

 

 

دنیای مجازی-فرصتها، تهدیدها و آسیبهای نوپدید

گاهنامه فرهنگی –اجتماعی و دانشجویی صبا

3

 

اسفند 88

فاطمه بهزادفر

احمد برجعلی

سید حسن تقوی

مقایسه اختلالات روانی همراه در پسران و دختران مبتلا به اختلال نقص توجه

مجله دانشگاه آزاد  واحد علوم پزشکی تهران

 

4

92

زمستان 92

سید حسن تقوی

فردین فاطمی

احمدرضا فاطمی صدر

The effectiveness of group reality therapy on reducing stress, anxiety and depression in patients with Multiple Sclerosis (MS)

 

 

5

 

پذیرش نهایی

ج) مقالات ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره

نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همایش، کنفرانس و غیره

محل برگزاری

نحوه ارائه مقاله (سخنرانی یا پوستر)

سال ارائه

سید حسن تقوی

 

روش شناسی در روان درمانی و مشاوره معنوی

نخستین همایش کشوری گفتگوی علم و دین

مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

سخنرانی

1384

سید حسن تقوی

 

مبانی روانشناختی رابطه پزشک و بیمار با تاکیید بر مفاهیم دینی

نخستین همایش کشوری گفتگوی علم و دین

مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

پوستر

1384

سید حسن تقوی

محمود دهقانی

بررسی کارآمدی برنامه های آموزش پیش از ازدواج در دانشگاهها

سومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

دانشگاه علم و صنعت ایران

پوستر

1385

مریم صالحی

سید حسن تقوی

بررسی نگرش های ناکارآمد و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان

چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

دانشگاه شیراز

چاپ CD

1387

سید حسن تقوی

صمد شیرین زاده

علی اکبر فروغی

بررسی اثربخشی گروه درمانی کوتاه مدت در کاهش اضطراب اجتماعی و افسردگی دانشجویان

چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

دانشگاه صنعتی اصفهان

سخنرانی

1393

سید حسن تقوی

زهرا دستخوش

 

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به خانه های  سلامت

 

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی

دانشگاه فردوسی مشهد

پوستر

1394

فردین فرمانی

سید حسن تقوی

تفاوت ابعاد اصلی شخصیت در والدین کودکان تیزهوش و والدین کودکان معمولی

نهمین کنگره بین المللی روان درمانی

دانشگاه شهید بهشتی

پوستر

1395

 

اولویت ها و علائق درمانی:

اختلالات شخصیت

اختلالات اضطرابی

روش های درمانی:

1-     درمان شناختی رفتاری

2-     طرحواره

3-     زوج درمانی تلفیقی

خشونت
خشونت
    • Reload بازآوری
    بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد

اطلاعات تماس
آدرس مرکز: تهران - خیابان فلسطین شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، کوچه میرسرابی، پلاک 1، طبقه اول.
شماره تماس: 7- 88971606
ساعات تماس: همه روزه به غیر از جمعه ها و پنج‌شنبه‌ها و روزهای تعطیل از ساعت 8:30 الی 20
شماره فکس: 88963091
شماره مشاوره تلفنی:
9092301510 از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 16
ساعات تماس: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 20

آدرس کانال تلگرامی مرکز مشاوره رها :  rahaclinic@

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مرکز مشاوره رها می باشد.
طراحی سایت - هاست : وب سپنتا